Kleine kinderen zijn nieuwsgierig en spelen met alles wat ze tegenkomen. Als een kind een knoopcel batterij inslikt, kan deze in de slokdarm een reactie veroorzaken die het weefsel eromheen beschadigt. Als het niet snel genoeg wordt ontdekt, kan er een inwendige bloeding optreden waarvan de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. De eerste symptomen lijken op andere kinderziekten zoals hoesten en kwijlen. Bij twijfel direct een arts raadplegen! Ook verstikkingsgevaar ligt op de loer. In deze blog lees je er alles over…

Kinderen zouden nooit met batterijen mogen spelen. Batterijen zijn bedoeld om apparaten van stroom te voorzien, niet om mee te spelen. Hoewel batterijen een vrij gangbaar product zijn, mag je niet vergeten dat het eigenlijk kleine draagbare chemische fabriekjes zijn.

blog battery safety childrenVoorzorgsmaatregelen
Wist u dat er elk jaar honderden gevallen van ingeslikte batterijen worden gemeld? In meer dan de helft van de gerapporteerde gevallen betreft kinderen jonger dan 6 jaar. Gelukkig nemen de meest vooraanstaande batterijfabrikanten de veiligheid van de consument, en dan met name van kleine kinderen, zeer serieus. Ze nemen daarom een leidende rol in het voorkomen dat kinderen knoopcel batterijen inslikken, onder andere door meer veiligheidswaarschuwingen toe te voegen aan de verpakkingen van batterijen.

Een paar voorbeelden van maatregelen die de fabrikanten nemen zijn:

Kinderveilige verpakking
Dubbele blister om onbedoeld openen te voorkomen. De verpakking kan alleen met een schaar geopend worden

Veiligheid waarschuwingssticker
Als het pakket is geopend, dien je voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat kinderen batterijen per ongeluk inslikken. Daarom zijn de batterijen ook voorzien van een extra waarschuwingssticker.

Gegraveerde waarschuwing
Op de positieve pool van de knoopcel batterij staat een gelaserd waarschuwingssymbool

Waarschuwing op de verpakking
Een duidelijke visuele waarschuwing op de verpakking ‘Buiten bereik van kinderen houden’ om de boodschap over kinderveiligheid te benadrukken.

Blog battery safety children
Knoopcel batterijen worden veel gebruikt bij het openen van garagedeuren, in medische apparaten, horloges, afstandsbedieningen, speelgoed met licht en geluid en wenskaarten met muziek. Houd deze apparaten buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat ieder contact met een knoopcel batterij altijd wordt vermeden door kinderen.

TIP! Als een batterijklepje van een apparaat niet kan worden dichtgeschroefd, plak deze dan dicht met een stukje plakband en houd deze apparaten buiten het bereik van kleine kinderen.

Als een verpakking eenmaal geopend is of de batterij(en) leeg zijn raden we je sterk aan deze buiten het bereik van kinderen te houden. Indien mogelijk kun je lege batterijen het beste zo snel mogelijk in leveren bij een inzamelpunt van Stibat

Praktische tips voor ouders om het risico van inslikken te beperken
• Bewaar batterijen uit het zicht en bereik van jonge kinderen
• Zorg dat kinderen geen toegang hebben tot geopende verpakkingen
• Zorg dat ieder batterijcompartiment van elk product goed gesloten is en “kindveilig”

Wat te doen als je kind een knoopcel heeft ingeslikt
• Raadpleeg onmiddellijk een arts
• Laat je kind niet meer eten of drinken tot een arts uitsluitsel heeft
• Neem de verpakking mee zodat de arts kan nagaan om welke type batterij het gaat

De industrie voor draagbare batterijen neemt de veiligheid van consumenten erg serieus. Er zijn richtlijnen gemaakt speciaal gericht op ouders en medisch specialisten om er voor te zorgen dat alle benodigde informatie voor handen is om veilig om te gaan met knoopcellen. En om de verschillende stappen te benadrukken die in geval van nood genomen kunnen worden indien zich een incident voordoet.

Meer informatie: Button Battery Safety

Wil je op de hoogte blijven van tips, nieuwtjes en aanbiedingen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina of like ons op Facebook of volg ons op Instagram