Disclaimer & Cookies

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Allebatterijen.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics cookies om ons inzicht te geven in het gedrag van onze website bezoekers zodat we onze website kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit doen we geheel anoniem en we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Anoniem wil zeggen dat het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd en dat we de optie ‘gegevens delen’ hebben uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.


*Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een webshop goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze webshop. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Klik hier om je cookievoorkeuren te wijzigen


Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Allebatterijen.nl. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Allebatterijen.nl of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid

Allebatterijen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy

Hier lees je onze privacyverklaring

Koppeling naar websites van derden

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.